Informatie over het Amazone-regenwoud
DWTonline, 06/08/2008

De Amazone is het grootste regenwoud ter wereld, met een totale oppervlakte van 6,6 miljoen vierkante kilometer. Het is een uitgestrekt gebied dat verspreid is over negen landen: Brazilië (65 procent), Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname en Frans-Guyana.

Het regenwoud ligt in een bekken dat grotendeels door de rivier de Amazone en zijn 1100 zijrivieren wordt doorstroomd. Dit bekken werd gevormd tijdens het Paleozoïcum, tussen de 500 en 200 miljoen jaar geleden. In het regenwoud leven ongeveer 2,5 miljoen insectensoorten, tientallen duizenden plantensoorten, en bijna 2000 soorten vogels en zoogdieren. De diversiteit van plantsoorten is de hoogste ter wereld. Sommige deskundigen schatten dat één vierkante kilometer meer dan 75.000 typen bomen en 150.000 soorten hogere planten kan bevatten. Eén vierkante kilometer Amazoneregenwoud kan ongeveer 90.000 ton levende planten herbergen. Eén op de vijf van alle vogels in de wereld leeft in de regenwouden van de Amazone. Tot op heden zijn er 438.000 plantensoorten van economisch en sociaal belang in het gebied geregistreerd, maar daarnaast moeten er nog een hoop soorten worden geregistreerd, ontdekt of gecatalogiseerd.

Niet alleen zijn de milieudeskundigen bezorgd over het verlies van biodiversiteit dat zal voortvloeien uit de vernietiging van het bos; ze zijn ook bezorgd over de hoeveelheid koolstof die in de bomen zit. Het vrijkomen van deze koolstof zal het broeikaseffect versnellen. Veel milieudeskundigen beklemtonen ook dat er ook een economische drijfveer ligt achter het beschermen van het regenwoud. Eén vierkante kilometer Peruaans Amazoneregenwoud is naar schatting 682.000 US dollar waard als het woud intact en duurzaam is. Er kunnen veel lucratieve gewassen en bomen op worden verbouwd, zoals vruchten, latex en hout. Er bestaat onder milieudeskundigen al vele jaren zorg betreffende de ontbossing van het gebied. Deze bezorgdheid komt hoofdzakelijk voort uit het feit dat meer dan één vijfde van het Amazoneregenwoud al is verdwenen. Ook wordt er nog een groot deel bedreigd, vooral vanwege (veelal illegale) houtkap en (aangestoken) bosbranden. De rook van deze bosbranden houdt de neerslag tegen en verergert de droogte. De boswetgeving, die voorziet dat 80 procent van het woud behouden moet blijven in elke zone waar gronden van bestemming veranderen, wordt overtreden

Vele ondernemingen die zich in het Amazoneregenwoud vestigen, zoals de olie-industrie en plantages, springen nogal onbekommerd om met de omgeving. De oliepijpleidingen lekken zo veel dat de zandweggetjes er pikzwart uitzien, de olie sijpelt ook door in het drinkwater van de plaatselijke bevolking: men vertelt de indianen zelfs dat de olie goed voor hen is! De plantages gebruiken enorme hoeveelheden pesticiden en meststoffen. Ook is afval een gigantisch probleem, op sommige plaatsen is er meer dan 4000 ton van alleen pesticideverpakkingen.-.