Ontwikkelingen in de Surinaamse bosbouwsector in de afgelopen jaren.
EVD: internationaal ondernemen en samenwerken, 3 december 2008

Suriname beschikt over bijna 15 miljoen ha bos, waarvan ongeveer 4 miljoen ha uit bedrijfseconomisch en ecologisch oogpunt uitermate geschikt is voor duurzame houtproductie.
In 2006 heeft Suriname hout geëxporteerd ter waarde van 1,8 miljoen US dollar. Belangrijkste bestemming is Azië, gevolgd door Europa, Latijns- en Noord-Amerika en de CARICOM-landen.
De totale houtproductie in 2006 bedroeg ruim 200.000 m3, tegen 181.000 m3 in 2005. Het district Para is het belangrijkste productiegebied.
Suriname importeerde in 2005 voor in totaal ongeveer 3 miljoen US dollar aan spaanplaat, vezelplaat en triplex.
Toezichthoudende instantie voor de bosbouw is de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De SBB is opgezet met steun van de Food and Agriculture Organization (FAO) en de Nederlandse overheid. De SBB en de afdeling Natuurbeheer van de oude dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) moeten worden samengevoegd tot de Bos- en Natuurbeheer Autoriteit Suriname (BOSNAS).
De wet ter instelling van deze instantie ligt ter beoordeling bij de Staatsraad. Internationale organisaties, zoals de IADB, FAO en de Europese Commissie hebben financiële steun aangeboden om duurzame bosbouw te ondersteunen.

De laatste jaren hebben de volgende belangrijke ontwikkelingen zich voorgedaan in de Surinaamse bosbouwsector:

* Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS) verricht in het Kabogebied onderzoek naar de verschillende manieren om de biodiversiteit te bewaren. CELOS werkt nauw samen met bosbouwkundigen van de Landbouwuniversiteit Wageningen.

* Een eerste Surinaams bedrijf (Ansoe) is FSC-gecertificeerd.

* Multinationale houtkapbedrijven, zoals het Indonesische Musa, het Maleisische Berjaya en het Chinese Tacoba Forestry, hebben in het recente verleden grootschalige concessies verkregen, maar van controle hierop was nauwelijks sprake. Deze multinationals hebben het land inmiddels weer verlaten.

* De Chinese investeringsmaatschappij China Zhong Heng Tai Investment Company heeft in 2003 een principeovereenkomst gesloten met de Surinaamse regering voor houtkap en palmolieproductie op een netto-areaal van 40.000 ha in het district Marowijne. Dit project is onderhevig aan sterke kritiek in binnen- en buitenland en het is de vraag of het project nog doorgang zal vinden.

Bron: EVD-informatie Nummer: 91505
Trefwoorden: Bosbouw en hout(bewerkings)industrie - Economische structuur - Sectorinformatie - Suriname